Legea opțiunii emitentului


legea opțiunii emitentului

Legea Nr. Dispozitii generale In sensul prezentei legi: a prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate; b prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale; c prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical; d prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; e prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

Dreptul pacientului la informatia medicala Legea opțiunii emitentului. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala ART. Nu pot fi folosite legea opțiunii emitentului cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul legea opțiunii emitentului. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului ART. Drepturile pacientului in domeniul reproducerii ART.

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale ART. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.

legea opțiunii emitentului

Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile. Sanctiuni ART. Dispozitii tranzitorii si finale ART. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 decembrie legea opțiunii emitentului, cu respectarea prevederilor art.

legea opțiunii emitentului