Diagramă randament opțiuni


Mărirea randamentului termic al ciclului Carnot se poate face fie ridicând temperatura sursei calde, fie coborând temperatura sursei reci. Temperatura sursei calde poate fi ridicată mult sute de milioane de grade în cazul reacțiilor de fuziune nuclearăînsă limitarea practică este dată de temperaturile la care rezistă materialele din care diagramă randament opțiuni făcută o mașină termică.

diagramă randament opțiuni

Temperatura sursei reci poate fi coborâtă până aproape de zero absolut, însă din punct de vedere energetic coborârea temperaturii sursei reci sub temperatura mediului ambiant este ineficientă, deoarece pentru asta se consumă mai multă energie decât se obține prin ameliorarea randamentului termic al ciclului.

Ciclul Carnot — ciclul cu cel mai mare randament termic posibil[ modificare modificare sursă ] Fig. Ciclul Carnot are cel mai mare randament termic posibil la transformarea căldurii în lucru mecanic la ciclul motor, respectiv transferă o cantitate maximă diagramă randament opțiuni căldură pentru un lucru mecanic dat în cazul ciclului generator.

Se poate demonstra matematic acest fapt, însă în cele ce urmează se va explica fenomenul intuitiv.

diagramă randament opțiuni

Fie un ciclu oarecare în diagrama T-s Fig. Oricare ar fi forma ciclului, el poate fi circumscris de un dreptunghi. Acest dreptunghi reprezintă lucrul mecanic al ciclului Carnot care acționează între aceleași temperaturi ale sursei calde, respectiv sursei reci. Zonele 4 și 5 evident diminuează diagramă randament opțiuni gri față de dreptunghi, fără a avea influență asupra zonei de sub curba A-B, deci micșorează lucrul mecanic fără a diminua căldura primită de la sursa caldă, ca urmare randamentul termic al ciclului scade.

diagramă randament opțiuni

Zonele 1 și 2 diminuează cu aceeași suprafață zona gri și căldura primită de la sursa diagramă randament opțiuni într-un ciclu Carnot, însă zona gri fiind mai mică decât cea de sub curba A-B, rezultă ca lucrul mecanic se diminuează relativ mai mult decât căldura primită, deci și în acest caz diagramă randament opțiuni termic scade.

Randamentul termic este maxim când zonele 1, 2, 4 și 5 sunt nule, adică tocmai în cazul ciclului Carnot. Randamentul termic real al diagramă randament opțiuni termice[ modificare modificare sursă ] Deoarece ciclul Carnot are un randament termic maxim, se formulează un enunț privind marginea superioară a randamentului motoarelor termice care este: Nu există mașină termică care să aibă un randament termic mai diagramă randament opțiuni decât o mașină Carnot lucrând între aceleași limite de temperaturi.

diagramă randament opțiuni

În practică, randamentul unei mașini termice nu poate atinge nici măcar randamentul termic al ciclului Carnot, deoarece transformările din acest ciclu sunt considerate reversibile, un ideal imposibil de atins în mod practic. În plus, în stadiul actual al tehnicii este practic imposibilă realizarea transformărilor izoterme cu o viteză suficientă pentru aplicațiile practice, iar inerentele pierderi prin frecare, oricât ar fi ele de mici, împiedică realizarea transformărilor izoentropice.

diagramă randament opțiuni