Strategia de opțiuni de frontieră


Nota de Fundamentare - HG nr.

strategia de opțiuni de frontieră

Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale.

strategia de opțiuni de frontieră

Acest document a introdus principiile de bază ale managementului comun al frontierelor externe, prin detalierea următoarelor componente: un mecanism comun de cooperare și coordonare; analiză integrată de risc comună; echipament și personal interoperabil; un corp comun de legislație; împărțirea responsabilităților între statele membre și Uniunea Europeană.

Ulterior, la nivel european au fost adoptate măsuri de ordin legislativ, tehnic și operațional, în scopul dezvoltării graduale a unui sistem de management integrat comun al frontierelor, măsuri care includ, printre altele: actualizarea Catalogului Schengen în domeniul frontierelor externe; adoptarea unui cod al Uniunii  privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane, devenit ulterior Regulamentul UE nr.

strategia de opțiuni de frontieră

În data de 6 aprilieComisia a lansat noul pachet privind Frontierele Inteligente. În ceea ce privește cea de-a doua Propunere de Regulament, se are în vedere adoptarea rapidă strategia de opțiuni de frontieră implementarea acesteia în perioada — Din punct de vedere legislativ, au fost elaborate o serie de documente strategice: Strategia managementului integrat al frontierei de stat în perioadaaprobată prin Hotărârea Guvernului nr.

România își propune să continue acțiunile privind implementarea acquis-ului Schengen, inclusiv cele referitoare la dezvoltarea managementului integrat al frontierei, fiind conștientă de rolul important pe care îl are atât în ceea ce privește asigurarea unui înalt nivel de supraveghere și control al frontierelor externe ale Uniunii Europene, cât și pentru menținerea poziției de partener credibil al statelor membre în protejarea securității interne a spațiului european.

strategia de opțiuni de frontieră