Venituri reale suplimentare. Valoarea RPM - Google AdMob Ajutor


Pentru PIB se utilizează o paritate mai generală, în timp ce pentru venitul gospodăriilor se utilizează o paritate specifică a puterii de cumpărare pentru cheltuielile de consum final.

Utilizarea PPC în locul ratelor de schimb ale pieţei permite transformarea acestor indicatori într-o monedă virtuală comună denumită standard al puterii de cumpărare SPC sau, în cazul veniturilor gospodăriilor, un standard al puterii de cumpărare în funcţie de consum SPCC.

Utilizarea SPC și a SPCC face posibilă compararea puterii de cumpărare în toate regiunile statelor membre care utilizează monede diferite și în care nivelul preţurilor este diferit. Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea PPC, vă rugăm să consultaţi secţiunea de mai jos referitoare la sursele și disponibilitatea datelor.

Valoarea RPM

Regiunea slovenă Zahodna Slovenija și regiunea maghiară Közép-Magyarország erau singurele celelalte regiuni din statele membre din valurile de aderări și al căror PIB mediu pe cap de locuitor în SPC depășea media UE Un număr de 20 de regiuni erau concentrate în șase din statele membre UE Italia cinci regiuni sudiceFranţa patru regiuni de peste măriGrecia, Portugalia ambele cu câte patru regiuniRegatul Unit două regiuni și Spania regiunea Extremadura.

Cele 48 de regiuni rămase se aflau în state membre care au aderat la UE în și toate aceste 12 state membre aveau cel puţin o venituri reale suplimentare sub acest nivel, cu excepţia Ciprului și a Maltei.

Între acestea se aflau venituri reale suplimentare de regiuni în care PIB-ul mediu pe cap de locuitor era cel mult jumătate, acestea găsindu-se în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia.

O analiză regională mai detaliată În timp ce Harta 1 acordă atenţie regiunilor NUTS 2, care sunt deosebit de importante în contextul definirii eligibilităţii venituri reale suplimentare fondurile structurale, Harta 2 oferă o analiză mai detaliată a economiilor regionale, bazată pe regiunile NUTS 3. Acest fenomen poate apărea adeseori ca urmare a fluxurilor de navetiști către regiunile NUTS 3 din zonele învecinate, conducând la o concentrare a activităţii economice în majoritatea zonelor construite.

Diferenţe regionale majore între ţări În timp ce Harta 2 evidenţiază cazuri în care apar diferenţe importante între PIB-urile pe cap de locuitor din regiunile NUTS 3 din cadrul aceleiași regiuni NUTS 2, figura 1 prezintă o analiză a diferenţelor regionale substanţiale din interiorul ţărilor. Înnivelul cel mai ridicat al PIB-ului mediu regional pe cap de locuitor era de mai puţin de două ori mai mic decât cel mai redus nivel din Danemarca, Malta și Suedia, opțiuni binare pe pilot automat timp ce diferenţa era mai mare în ţările din figura 1, depășind un factor de 5 la 1 Germania, Franţa, Polonia și România și atingând un factor de 10,5 la 1 în Regatul Unit.

Astfel, regiunea-capitală avea cel mai ridicat PIB mediu pe cap de locuitor din toate statele membre care au aderat la UE în șicu excepţia României, venituri reale suplimentare nivelul cel mai înalt era înregistrat în regiunea din jurul capitalei.

cum să faci bani pe internet pentru abur tipuri de conturi demo

O situaţie similară s-a înregistrat în Franţa, unde regiunea NUTS 3 cu cel mai mare PIB mediu pe cap de locuitor era o regiune învecinată regiunii-capitală. Germania era singurul stat membru în care regiunea-capitală de la nivel NUTS 3 avea un PIB mediu pe cap de locuitor inferior mediei naţionale.

Convergenţa Harta 3 prezintă măsura în care PIB-ul pe cap de locuitor s-a modificat în perioada comparativ cu media UE exprimată în puncte procentuale din media UE Trebuie observat că perioada studiată acoperă câţiva ani în care întreaga UE a venituri reale suplimentare o creștere relativ venituri reale suplimentare, urmată de începutul crizei financiare și economice.

De asemenea, deoarece analiza se bazează pe o comparaţie cu media UE, o valoare negativă într-o anumită regiune poate încă să reflecte o creștere reală, chiar dacă aceasta este mai mică decât media UE, în cazul căreia a fost înregistrată o creștere de Analiza compară situaţia pentru o perioadă de doi ani și nu reflectă mișcările anilor între momentul de început și sfârșit, ci rezultatul general al acestor ani combinaţi.

Rezultatul general poate reflecta perioade în care rata de modificare a PIB-ului pe cap de locuitor dintr-o regiune a fost pozitivă dezvoltarecombinate cu perioade în care această rată a fost una negativă contracţie.

Regiunile care s-au dezvoltat relativ rapid, al căror PIB a venituri reale suplimentare cu peste 10 puncte procentuale comparativ cu media UE sunt prezentate în cea mai închisă nuanţă de roșu. Prin contrast, regiunile care au cunoscut rate de creștere mai mici sau chiar contracţie cele care au avut o scădere de peste 10 puncte procentuale venituri reale suplimentare PIB-ului pe cap de locuitor comparativ cu media UE sunt indicate cu nuanţa cea mai deschisă de roșu.

Câteva regiuni-capitală au înregistrat creșteri puternice, în special în statele membre care au aderat la Venituri reale suplimentare în și Harta arată că acest indicator al performanţei economice a depășit media UE în zonele periferice de sud-vest și de est ale UE, în special în regiunile statelor baltice, Poloniei, Republicii Cehe, Slovaciei, Ungariei, României, Bulgariei, Greciei și Ciprului în est și Spaniei în vest.

În 53 de regiuni, PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut cu cel puţin 10 puncte procentuale comparativ cu media UE, niciuna dintre acestea neaflându-se în state membre care au aderat la UE în sau Cea mai simplă metodă este măsurarea raportului între valorile cele mai mici și cele mai mari.

PIB și date despre gospodării la nivel regional

Conform acestei metode, decalajele dintre regiunile UE au fost reduse de la un factor de 17,1 în la 12,2 înîn special datorită dezvoltării rapide a României și Bulgariei. Totuși, această metodă utilizează numai valorile extreme și nu ia în considerare marea majoritate a venituri reale suplimentare. O evaluare cuprinzătoare venituri reale suplimentare convergenţei regionale este oferită de un indicator al dispersiei PIB-ului regional: informaţii suplimentare privind această metodă de venituri reale suplimentare sunt prezentate la secţiunea Sursele și disponibilitatea datelor, de mai jos.

Această măsură ia în calcul diferenţele între PIB-ul pe cap de locuitor din fiecare regiune NUTS 2 și media naţională, ponderată în funcţie de populaţia regională.

Tabelul 1 compară valorile naţionale ale dispersiei compilate pe baza venituri reale suplimentare NUTS 2 din anul cu cele din anul Înmajoritatea statelor membre UE aveau un nivel al dispersiei mai mic decât cel al statelor membre care au aderat în șicu excepţia Sloveniei sau venituri reale suplimentare Poloniei.

În plus, nivelul dispersiei a crescut în general între și în statele membre care au aderat la UE în sau cea mai mare creștere a fost, de departe, cea înregistrată în Bulgaria, în timp ce creșterile cele mai mici au fost cele din Slovenia și Polonia. Astfel, se pare că procesul de recuperare economică din mai multe state membre care au aderat la UE în și a fost însoţit de creșterea discrepanţelor regionale. Situaţia statelor UE este mult mai variată.

Nivelul dispersiei a scăzut între și în Austria estimări EurostatFinlanda, Spania, Italia tot estimări EurostatGermania, Belgia și Danemarca, dar a rămas nemodificat și la un nivel scăzut în Ţările de Jos.

Veniturile gospodăriilor private: rezultate din În economiile de piaţă în care funcţionează mecanisme de stat de redistribuire există o distincţie între cele două etape ale distribuţiei veniturilor. Distribuţia primară se referă la veniturile gospodăriilor private generate direct din tranzacţii de piaţă, care reprezintă, cu alte cuvinte, achiziţia și vânzarea de factori de producţie și mărfuri.

bitcoin koingeko modul în care oamenii câștigă bani repede

Sunt incluse, în general, veniturile obţinute din muncă remunerată și activităţi independente, precum și veniturile obţinute sub formă de dobânzi, dividende și chirii. Dobânzile și chiriile de plată sunt înregistrate sub formă de cheltuieli, iar soldul tuturor acestor tranzacţii este cunoscut ca venit primar al gospodăriilor private.

  • Site- ul oficial al opțiunilor binare binomiale
  • Ce trebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din
  • Strategie pentru opțiuni binare alpari
  • Bot care colectează satoshi
  • Ex: toti banii incasati o singura data, la un moment aleator in cursul anului pentru a se califica la "ocazional" :D.
  • Opțiuni binare de ce am ales

Al doilea concept este cel al venitului disponibil, care este derivat din venitul primar prin adunarea tuturor prestaţiilor sociale și transferurilor monetare obţinute din redistribuirea de către stat și scăderea impozitului pe venituri reale suplimentare și proprietate, precum și a contribuţiilor sociale și transferurilor similare.

Rezultatul reprezintă venitul efectiv care poate fi cheltuit sau economisit.

pozițiile comercianților de opțiuni binare cât poate câștiga un robot de tranzacționare

Harta 4 prezintă o imagine de ansamblu a venitului primar pe cap de locuitor în regiunile NUTS 2 din 24 de state membre: spre deosebire de PIB, datele privind venitul gospodăriilor nu sunt disponibile la nivelul NUTS 3.

Venituri reale suplimentare dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale hărţii 4 este nivelul relativ ridicat al venitului pe cap de locuitor înregistrat în regiunile din jurul capitalelor. Lisboa Portugalia și Berlin Germania erau singurele regiuni-capitală din UE venituri reale suplimentare au raportat venituri primare pe cap de locuitor sub media UE, în timp ce Bratislavský kraj Slovacia era singura regiune-capitală dintre statele membre care au aderat la UE în și care a raportat venituri primare pe cap de locuitor peste media UE